Disclaimer

Algemeen

Joomlapartner, hierna te noemen Joomlapartner, verleent u hierbij toegang tot Joomlapartner.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Joomlapartner en derden zijn aangeleverd. Joomlapartner behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Alle inhoud (teksten, afbeeldingen, bestanden) en intellectueel ontwerp op deze website is eigendom van Joomlapartner tenzij anders staat aangegeven. De informatie is uitsluitend indicatief en kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Joomlapartner (en eventuele partners) worden gewijzigd.
Alle verwijzingen naar en citaten uit externe bronnen zijn copyright beschermd voor de respectievelijke eigenaren. Voor zover ons bekend is hierbij geen inbreuk gemaakt op copyright of enig ander recht. Bij verschil van mening hierover gelieve contact met ons op te nemen.

De informatie op Joomlapartner.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Joomlapartner.

Beperkte aansprakelijkheid

De op Joomlapartner.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Joomlapartner.

In het bijzonder zijn alle prijzen op Joomlapartner.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Joomlapartner. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Joomlapartner, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

In deze disclaimer wordt onder webpagina verstaan: Iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden.

Alle op de website van Joomlapartner vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief 21% BTW.

Joomlapartner.nl is niet verbonden aan en is geen onderdeel van Open Source Matters, Inc, of het Joomla! project.

© 2001 Joomlapartner.